Home Producten Zoeken Bestellen Bezorgen Nieuwsbrief Contact
 
   
Boekenkasten
Bureaus
CD-kasten
Computerkasten
Dressoirs
Eettafels
Hoekkasten
Kasten
Ladenkasten
Salontafels
Side-tables
Stoelen
Tuinmeubelen
TV meubelen
Vitrinekasten
Overig
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Garantie


Teakwinkel.nl garandeert drie jaar lang de kwaliteit van de door haar geleverde meubelen. In deze drie jaar wordt er eenderde deel van de waarde per jaar afgeschreven. Indien de kwaliteit onvoldoende wordt bevonden, dan vergoedt Teakwinkel.nl het eerste jaar 100 % van de kosten van reparatie of vervanging inclusief vracht en voorrijkosten. Het tweede jaar wordt tweederde deel vergoed en het derde jaar eenderde deel.

Teakwinkel.nl garandeert voor de overige producten gedurende een periode van 3 maanden vanaf de datum van levering dat de geleverde producten vrij zullen zijn van materiaal-, of fabricagefouten. Deze garantie houdt in dat Teakwinkel.nl tijdens haar normale werktijden zonder berekening van kosten alle noodzakelijke afstellingen en reparaties zal verrichten, inclusief het vervangen van defecte onderdelen.

De door Teakwinkel.nl gegeven garantie komt in de plaats van elke aansprakelijkheid van Teakwinkel.nl ter zake van schade die de koper lijdt ten gevolge van de levering of het gebruik van ondeugdelijke machines, onderdelen of materialen.

ledere aansprakelijkheid van Teakwinkel.nl uit welken hoofde of op welke grond (daaronder niet, niet behoorlijke of niet tijdige levering) ook is beperkt tot het factuurbedrag van de desbetreffende levering, dan wel tot 10.000,00 welk bedrag lager is. Teakwinkel.nl is gerechtigd een hoger schadebedrag toe te kennen, indien Teakwinkel.nl de desbetreffende schade kan verhalen op een jegens Teakwinkel.nl aansprakelijke derde.

 

OneStat.com Web Analytics

                                        Home I Producten I Zoeken I Bestellen I Bezorgen I Garantie I Over teakwinkel.nl

                                    Nieuwsbrief I Gastenboek I Contact I Leveringsvoorwaarden